Zadania i Projekty

Grupy robocze i projekty 

Profesjonalna platforma do zarządzania zadaniami, projektami, grupami roboczymi, tablicami Kanban, wykresami Gantta i obciążeniem pracy.

Zarządzanie zadaniami i projektami

Zadania można przydzielić członkowi zespołu lub delegować po otrzymaniu. Funkcje zarządzania projektami są osadzone w „grupach”. Każdy projekt może mieć dedykowaną przestrzeń wirtualną, w której przechowywane i dostępne dla uczestników projektu są wszystkie pliki, dyskusje i zadania dotyczące tego projektu.

 

Zarządzanie czasem

Czas spędzony na wykonanie każdego zadania w ramach projektu można śledzić, a zadania są zintegrowane z kalendarzem grupy. Można również zarządzać godzinami pracy członków zespołu, korzystając z naszego wbudowanego zegara czasu pracy online.

Wykres Gantta

Zadania i podzadania można wyświetlić na wykresie Gantta ze statusem, osobą odpowiedzialną i relacjami chronologicznymi. Daje to pełny obraz postępu projektu i pomaga monitorować opóźnienia. Można z łatwością na bieżąco wprowadzać zmiany dzięki automatycznym powiadomieniom wysyłanym do wszystkich uczestników projektu.

Tablica Kanban

Czas spędzony na wykonanie każdego zadania w ramach projektu można śledzić, a zadania są zintegrowane z kalendarzem grupy. Można również zarządzać godzinami pracy członków zespołu, korzystając z naszego wbudowanego zegara czasu pracy online.

Listy kontrolne w zadaniach

Do każdego zadania można dodać listę kontrolną, ułatwiającą śledzenie postępu prac. Jest to dość wygodne, gdy zadanie składa się z kilku etapów lub obejmuje wielu uczestników. Po zakończeniu każdego etapu uczestnicy zadania oznaczają go jako „ukończony”.

Zależności zadań

Zależności zadań pozwalają na ustanowienie logicznych relacji między zadaniami. Wszystkie cztery typy zależności zadań (FS, FF, SS, SF) są obsługiwane w Bitrix24. Możesz ustawić zależność, po prostu przeciągając strzałkę z jednego zadania do drugiego. Dostępne są również niestandardowe pola zadań.

Zarządzanie obciążeniem pracą

Nasze narzędzia do planowania obciążenia pracą pozwalają na terminowe wykonanie większej liczby zadań i identyfikowanie tych, które są zbyt bliskie opóźnienia. Przełożeni mogą określić, ile czasu należy poświęcić na każde zadanie, a następnie śledzić rzeczywisty czas ich wykonania. Można także przeglądać comiesięczne raporty dotyczące czasu spędzonego na wykonywaniu zadań w poszczególnych działach i przez poszczególnych pracowników.

Liczniki zadań

Liczniki zadań pomagają skoncentrować się na zadaniach, które wymagają natychmiastowej uwagi. Licznik zadań wskazuje, że jeden z członków zespołu ma zadanie zaległe, nieocenione po zakończeniu, bez określonego terminu ostatecznego itd. Można wyświetlać zadania i ich statusy dla działów, grup lub poszczególnych pracowników.

Szablony zadań

Można z łatwością zautomatyzować powtarzające się zadania i procesy (takie jak zatrudnianie/zwalnianie pracowników, wdrażanie nowych klientów lub rozpoczynanie nowych projektów) za pomocą szablonów zadań i automatyzacji. Można zaplanować powtarzanie zadań w niestandardowym przedziale czasowym (np. codziennie, co tydzień, raz na 10 dni, w każdą sobotę).

Shopping Cart